Sähkösuunnittelu

Teemme sähkösuunnittelua ja konsultointia kaikkiin talotekniikan tarpeisiin. Olemme erikoistuneet liikerakentamiseen ja julkisiin kohteisiin. Meillä on vahvaa osaamista niin uudisrakennusten kuin saneerauskohteidenkin suunnittelusta. Usealla suunnittelijallamme on sähkösuunnittelun AA-pätevyys (erittäin vaativa suunnittelutehtävä) tai A-pätevyys (vaativa suunnittelutehtävä) sekä sähköpätevyys 1 (ei jänniterajaa) tai sähköpätevyys 2 (korkeintaan 1000VAC ja 1500VDC järjestelmät)

Voimme toteuttaa suunnittelun aina tarveselvityksestä hanke- ja luonnossuunnitteluun, sekä myöhemmin urakkalaskenta- ja työsuunnitteluun. Tarvittaessa voimme hoitaa kokonaisvaltaisesti hankkeen sähköjärjestelmien suunnittelun ja sähkötöiden valvonnan sekä avustaa tilaajaa sähkörakennuttamiseen liittyvissä asioissa.

Nykyisin sähkösuunnittelu toteutaan usein 3D-mallintamalla, jonka osaamiseen myös me olemme vahvasti panostaneet. Olemmekin jo olleet mukana useissa kohteissa, joiden suunnittelussa on käytetty hyväksi tietomallinnusta. Olemme mukana mm. Vantaan kaupungille vuosien 2014-2016 rakennettavan Aurinkokiven palvelukeskuksen toteutuksessa ja kyseinen kohde olikin talokategorian voittaja Tekla BIM Awards 2015 – mallinnuskilpailussa.

Tieto- ja AV-järjestelmät

Vaatimukset tietoliikenneverkkoja kohtaan kasvavat kaiken aikaa johtuen siirrettävän datamäärän jatkuvasta kasvusta ja siitä, että yhä useampi tekninen laite hyödyntää tietoverkkoyhteyttä. Suunnittelemme asiakkaan tarpeiden mukaan juuri oikeanlaiset tietoliikennejärjestelmät ottaen huomioon myös tulevaisuuden mahdollisesti kiristyvät vaatimukset tietoverkkojen suorituskykyä kohtaan.

Oli kyseessä sitten pieni tai suuri, tavanomainen tai vaativa kohde, suunnittelemme AV-järjestelmät niin että ne ottavat huomioon tilaajan vaatimukset olematta kuitenkaan liian monimutkaisia. Käymme tilaajan tarpeet ja tilojen käyttötarkoitukset tarkasti läpi, jonka jälkeen teemme järjestelmistä alustavan suunnitelman ja laskemme kustannusarvion, jotka käymme tilaajan kanssa läpi ennen laskenta- ja/tai työsuunnittelun aloittamista

Turvallisuusjärjestelmät

Suunnittelemme rautaisella ammattitaidolla kiinteistön turvallisuuteen liittyvät järjestelmät:
– Murtoilmaisujärjestelmät
– Kameravalvontajärjestelmät
– Kulunvalvontajärjestelmät
– Turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmät
– Äänievakuointijärjestelmät
– Savunpoistojärjestelmien kaapeloinnit

Kaikki turvallisuusjärjestelmiä suunnittelevat konsulttimme ovat Inspecta Oy:n sertifioimia turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoita. Toimimme myös tiivissä yhteistyössä muiden turva-alan toimijoiden ja laitetoimittajien kanssa.

Paloilmoitin- ja varoitinjärjestelmien suunnittelu

Kaikki paloilmoitin- ja varoitinjärjestelmiä suunnittelevat konsulttimme ovat suorittaneet lain 10/2007 pelastustoimen laitteista tarkoittaman paloilmoitintutkinnon, joka osoittaa, että ko. henkilö tietää paloilmoitinalaa koskevat säädökset ja yleisesti hyväksytyt alan suunnittelu- ja asennusohjeet sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön. Suunnittelun yhteydessä suunnittelijamme hoitavat myös tarvittavan yhteydenpidon viranomaisiin sekä laativat ja käyvät hyväksyttämässä paloilmoitinjärjestelmän toteutuspöytäkirjan rakennuskohteen alueen pelastuslaitoksella.

Valaistussuunnittelu

Oikein suunniteltu ja toimiva valaistus on tärkeä osa rakennuksen sähköjärjestelmiä. Valaistuksen on täytettävä vaaditut näkötehtävät ollen kuitenkin samalla kustannustehokas ja esteettinen. Sen on myös sovittava kohteen arkkitehtoniseen tyyliin. Toisinaan valaistuksella halutaan korostaa jotakin asiaa tai ohjailla henkilöitä haluttuihin paikkoihin. Toimistomme vastasi Helsingissä sijaitsevan Didrichsenin taidemuseon sähkö-, tele-, turva- ja valaistussuunnittelusta ja kohde voitti vuonna 2015 Suomen valoteknillisen seuran Vuoden valaistuskohde -kilpailun sisävalaistussarjan.

Oikeanlaisella valaistuksenohjauksella voidaan parantaa valaistuksen energiatehokkuutta ja lisätä käyttömukavuutta. Ohjaus voidaan toteuttaa erilaisin sensorein ja ohjauspainikkein käyttäen apuna esimerkiksi DALI- ja KNX-ohjausjärjestelmiä.

Osa suunnittelijoistamme on suorittanut Aalto-yliopiston sähköalan ammattilaisille räätälöidyn Valon arkkitehtuuri -koulutusohjelman.

Energia- ja kuntoselvitykset

Toteutamme energia- ja kuntoselvityksiä ja teemme laskelmia hyödyntäen elinkaariajattelua. Näin saadaan selville, ovatko aiotut toimenpiteet kustannustehokkaita rakennuksen koko elinkaarta ajatellen.

Rakennuttaminen, valvonta ja käyttöönottokonsultointi

Tarjoamme asiantuntijapalveluitamme rakennuttamiseen ja sähkötöiden valvontaan liittyen. Tarvittaessa voimme hoitaa kokonaisvaltaisesti hankkeen sähköjärjestelmien suunnittelun ja sähkötöiden valvonnan sekä avustaa tilaajaa sähkörakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Kun sähköjärjestelmien suunnittelusta ja valvonnasta vastaa kokonaisuudessaan yksi taho, voi tilaaja nukkua yönsä rauhassa luottaen siihen, että lopputulos on juuri halutunlainen ja eri järjestelmät toimivat saumattomasti yhdessä.