Kuka pistorasiaa käyttää?

joulu 27, 2017
 

 

Sähkösuunnittelussa huone on ajateltava käyttöliittymänä. Tilalla on jokin käyttötarkoitus, jonka toimivuutta voidaan joko edistää tai vaikeuttaa.

Viimekädessä toimivuus on kokemus, joka muodostuu tilan loppukäyttäjälle. Silloin puhutaan aivan yksinkertaisista asioista kuten sähkönkäyttöpaikkojen sijoittelusta ja valaistuksesta. Vaikka suunnittelija työtä tehdessään pystyy mieltämään erilaisia käyttötilanteita, niitä voi myös kysyä loppukäyttäjiltä. Alalla tätä tehdään valitettavan harvoin.

Sähkösuunnittelussa ammattilainen osaa ottaa monia tekijöitä huomioon. Esimerkiksi valaistuksen on täytettävä vaaditut näkemistä edistävät vaatimukset kustannustehokkaasti ja esteettisesti. Sen on myös sovittava kohteen arkkitehtuuriin ja sisustuksen tyyliin.

Usein valaistuksella halutaan korostaa jotakin asiaa tai ohjailla henkilöitä haluttuihin paikkoihin. Valaistuksella vaikutetaan myös työskentelytilojen ergonomiaan.

Vaikka sähkösuunnittelija alansa ammattilaisena tuntee toimitiloihin liittyviä lainalaisuuksia, saattaa tilojen loppukäyttäjän ammatilliset käytännöt olla joko harvinaisia tai vain tietylle ammattiryhmälle tuttuja ja eivät siten suunnittelijan tiedossa. Tästä syystä loppukäyttäjältä on kysyttävä ja toisaalta tätä on myös kuunneltava tarkasti. Sieltä nousee usein esiin tarpeita, jotka on tärkeää ottaa huomioon.

Olemme Staconilla pitkään olleet tästä tietoisia ja muuttaneet toimintaamme niin, että kuuntelemme myös loppukäyttäjää, tuomme hänen tarpeensa tietoon sekä huomioon otettaviksi. Tämä on mielestämme todellista toimintaa hankkeen parhaaksi.

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Neuvottelevat sähkösuunnittelijat NSS ry

Sähkösuunnittelijat NSS ry

Neuvottelevat sähkösuunnittelijat NSS ry

Suomen valoteknillinen seura ry

Suomen valoteknillinen seura

KNX Finland ry

KNX Partner