Palvelumme

Sähkösuunnittelu

Hoidamme kokonaisvaltaisesti rakennushankkeen sähkösuunnittelu- ja valvontatehtävät sekä avustamme tilaajaa sähkörakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Olemme erikoistuneet liikerakentamiseen ja julkisiin kohteisiin. Meillä on vahvaa osaamista niin uudisrakennusten kuin saneerauskohteidenkin suunnittelusta.

Tieto- ja AV-järjestelmät

Suunnittelemme asiakkaan tarpeiden mukaan oikeanlaiset tietoliikennejärjestelmät. Vaatimukset tietoliikenneverkkoja kohtaan kasvavat kaiken aikaa, koska siirrettävä datamäärä kasvaa jatkuvasti ja siksi, että yhä useampi tekninen laite hyödyntää tietoverkkoyhteyttä. Osaamme ottaa huomioon myös kiristyvät vaatimukset tietoverkkojen suorituskykyä kohtaan.

Turvallisuusjärjestelmät

Suunnittelemme rautaisella ammattitaidolla kiinteistön turvallisuuteen liittyvät järjestelmät: murtoilmaisun, kamera- ja kulunvalvonnan, turva- ja poistumisvalaistuksen ja äänievakuointijärjestelmät sekä savunpoisto-järjestelmien kaapeloinnit. Kaikki turvallisuusjärjestelmiä suunnittelevat konsulttimme ovat sertifioituja suunnittelijoita.

Paloilmoitin- ja varoitinjärjestelmien suunnittelu

Kaikki paloilmoitin- ja varoitinjärjestelmiä suunnittelevat konsulttimme ovat suorittaneet virallisen paloilmoitintutkinnon, joka osoittaa, että henkilö tietää paloilmoitinalaa koskevat säädökset ja yleisesti hyväksytyt alan suunnittelu- ja asennusohjeet sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön. Suunnittelijamme hoitavat myös tarvittavan yhteydenpidon viranomaisiin sekä laativat ja käyvät hyväksyttämässä paloilmoitinjärjestelmän toteutuspöytäkirjan rakennuskohteen alueen pelastuslaitoksella.

Valaistussuunnittelu

Oikein suunniteltu ja toimiva valaistus on tärkeä osa rakennuksen sähköjärjestelmiä. Valaistuksen on oltava laadukas ja toisinaan valaistuksella halutaan korostaa jotakin asiaa tai ohjailla henkilöitä haluttuihin paikkoihin. Oikeanlaisella ohjauksella voidaan parantaa valaistuksen energiatehokkuutta ja lisätä käyttömukavuutta.

Energia- ja kuntoselvitykset

Toteutamme energia- ja kuntoselvityksiä ja teemme laskelmia hyödyntäen elinkaariajattelua. Näin saadaan selville, ovatko aiotut toimenpiteet kustannustehokkaita rakennuksen koko elinkaarta ajatellen.

Rakennuttaminen, valvonta ja käyttöönottokonsultointi

Tarjoamme asiantuntijapalveluitamme rakennuttamiseen ja sähkötöiden valvontaan liittyen. Tarvittaessa voimme hoitaa kokonaisvaltaisesti hankkeen sähköjärjestelmien suunnittelun ja sähkötöiden valvonnan sekä avustaa tilaajaa sähkörakennuttamiseen liittyvissä asioissa.

Olemme jäsenenä seuraavissa organisaatioissa:

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Neuvottelevat sähkösuunnittelijat NSS ry

 

Sähkösuunnittelijat NSS ry

Neuvottelevat sähkösuunnittelijat NSS ry

Suomen valoteknillinen seura ry

Suomen valoteknillinen seura

KNX Finland ry

KNX Partner